Idéer

Smileys – färre missförstånd

Färre missförstånd med smileysHar du tänkt på vad smileys har gjort för världsfreden, för relationer mellan människor i arbete eller privat, eller hur många missförstånd som undvikits? Om du vill skriva ett ironiskt eller sarkastiskt mail till någon kan det lätt missförstås utan två avslutande tecken som förstås av de flesta människor på de flesta språk här på jorden.

Varför inte använda smileys även i redaktionell text?!