Mailutskick

Mailutskick från blogginlägg i WordPress till medlemmar i förening

EAD fick i uppdrag av TV Sigtuna Samfällighetsförening att ta fram en lösning som automatiserar utskick till en förening i samband med att man skriver ett blogginlägg i WordPress. Lösningen innebär att medlemmar i t ex en bostadsrättsförening eller samfällighet kan fylla i ett formulär på hemsidan. När någon publicerar ett nytt inlägg i WordPress […]

Läs mer