Mailutskick från blogginlägg i WordPress till medlemmar i förening

EAD fick i uppdrag av TV Sigtuna Samfällighetsförening att ta fram en lösning som automatiserar utskick till en förening i samband med att man skriver ett blogginlägg i WordPress.

Lösningen innebär att medlemmar i t ex en bostadsrättsförening eller samfällighet kan fylla i ett formulär på hemsidan. När någon publicerar ett nytt inlägg i WordPress skickas ett mail ut till alla medlemmar som har anmält sig i formuläret.

Enkelt, smidigt och väldigt användbart för alla typer av föreningar, förbund och organisationer. Eller varför inte förskolor och skolor?

Hör av dig om du vill veta mer.
Maila: info@ead.se